Bouw & Industrie

Met 30 ton in de juiste gewichtsverdeling naar de bouwplaats

Voor de bouw worden diverse voertuigen geleverd waaronder stenenopleggers en silotrailers.  Silo’s worden met HTS/NCH-kabelsystemen al jaren verticaal geplaatst op bouwplaatsen. Vaak gebeurt dit met motorwagens en een 20ft systeem opgebouwd door ons zusterbedrijf De Jong’s Hydraulische Systemen.

Een nieuwe versie is de speciale silotrailer voor silo’s tot 30ft waarmee de gewichtsverdeling – door de chauffeur zelf – zoveel beter te regelen is. De trailer is bovendien licht in eigen gewicht, sterk gebouwd en heeft goede beveiligingsmechanismes die de veiligheid van de chauffeur sterk verbeteren.

Contact opnemen