7. We willen de logistiek rondom ons productiesysteem efficiënter indelen. De verticale laadsystemen zouden een oplossing kunnen zijn. Kunnen jullie hierin meedenken?

In de afgelopen decennia hebben wij bij enkele zeer grote Europese fabrieken al mee mogen denken over aanpassing en verbetering van het logistieke proces. Daaruit zijn innovatieve projecten ontstaan die geleid hebben tot sterke verbetering van de efficiëntie en verlaging van de kostprijs. Wij hebben vanzelfsprekend oog voor het belang van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid zijn. Specifiek binnen logistieke processen is middels elektrificering een aanzienlijke verbetering in duurzaamheid te realiseren.